Ереб

Апатията ме харесва,

останах и аз без сърце.

Ереб достигна до мен

и студените ми ръце.

Повдигам поглед към небето,

но ми е безразлично.

От как ти залезе,

няма нищо типично.


Васко Петров

170417


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s